Ochrana osobních údajů:

Blount Europe SA se zavazuje k ochraně Vašich osobních údajů. Cílem našich zásad ochrany osobních údajů je informovat Vás o kategorii osobních údajů, které o Vás shromážďujeme, když navštívíte naše webové stránky a účely, pro které můžeme použít tyto informace, a zda a jak je zpřístupnit třetím osobám.

Shromažďování a použití údajů:

Můžeme shromažďovat osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem při návštěvě našich stránek. 

Můžeme  zaznamenat a uchovat Vámi poskytnuté informace včetně jména, adresy a další kontaktní údaje, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy, oblasti zájmu, jakož i všechny další specifické a konkrétní údaje, které můžeme shromažďovat čas od času, pro účely dodání výrobků nebo služeb , pro registraci v sekci odběru novinek (pokud existuje), pro řízení našeho vztahu, a možnost odpovědět na vaše dotazy či žádosti zaslané e-mailem. V rozsahu povoleném zákonem nebo Vaším souhlasem, můžeme také zaslat informace a propagační materiály o našich produktech nebo službách, které by Vás mohly zajímat.

Cookies:

"Cookies" jsou drobné informace, které jsou uloženy na pevném disku Vašeho počítače . Většina webových prohlížečů cookie automaticky přijímají, ale umožňuje, aby se zabránilo jejich uložení ve Vašem počítači.

Zveřejňování informaci:

I když bychom mohli předat osobní údaje našim pobočkám, neposkytujeme v současné době osobní údaje žádné jiné třetí straně. 

Blount zejména neprodává, neobchoduje, ani nepronajímá Vaše osobní údaje nikomu jinému. Můžeme poskytovat souhrnné statistiky o našich zákaznících a doporučení a vzory provozu našim distribučním kanálům, ale tyto statistiky nebudou zahrnovat žádné osobní identifikační informace.

Když opustíte naše stránky:

Blount nemá žádnou kontrolu nad postupy ochrany osobních údajů míst mimo naši doménu. Pokud přejdete na jiné webové stránky, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů souvisejících s těmito stránkami případně kontaktujte jejich administrátora s případnými otázkami souvisejícími s ochranou osobních údajů. 

Politika pro děti a mladistvé: 

Nezletilí (do 13 let), kteří by nám chtěli poskytnout jakékoli osobní údaje, musí získat souhlas jejich rodičů nebo poručníka.

Váš souhlas:

Užíváním našich webových stránek a poskytováním osobních informací nám dáváte souhlas ke sběru a využívání informací pro účely a způsobem výše popsaným společností Blount. Pokud se rozhodneme změnit naši politiku ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na této stránce a budou závazné okamžitě tak, abyste vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých podmínek je poskytujeme.

Vaše práva: 

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás shromažďujeme, požadovat odstranění případných nesprávných informací a vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z oprávněných důvodů, včetně práva na námitky, a to kdykoliv a zdarma, při použití Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Tato práva můžete uplatnit kontaktováním webmaster@blount.be

Řekněte nám, co si myslíte:

OREGON® uvítá Vaše otázky a komentáře ohledně ochrany osobních údajů. Prosím zašlete e-mail na marketing@blount.be