Blount International, Inc., inklusive dotterbolag, divisioner och andra affärsenheter ("Blount") anser att dina personuppgifter är viktiga. Blount kommer att genomföra förbättringar av sitt datasekretessprogram enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) med verkan den 25 maj 2018 för att se till att dina personuppgifter respekteras och skyddas. Om du har några frågor eller kommentarer angående våra ansträngningar, kontakta oss direkt på privacy@blount.com. Tack för ditt fortsatta stöd för våra produkter.